Symtrac - din MS dagbok!

SymTracTM er en gratis app som hjelper deg med multippel sklerose å holde oversikt over sin hverdag og sine symptomer

•Hjelper deg å holde oversikt over dine symptomer.
•Data som registrerers kan enkelt ses på i oversiktlige diagrammer.
•Kan brukes som en huskeliste under konsultasjon med helsepersonell. 

Lastes ned fra:
AppStore og Google Play. Livet med MS