Er MS arvelig?

Familie liggende

– Vi får stadig spørsmål fra pasientene våre om MS er arvelig. For mange pasienter blir spørsmålet ofte aktualisert når de vurderer å få barn. Dette sier seksjonsoverlege Elisabeth Gulowsen Celius ved Nevrologisk avdeling på Ullevål universitetssykehus i Oslo.

 

Årsaken til MS er fortsatt ikke kjent, men forskerne mener at arv spiller en viss rolle. Hvis du har en nær slektning med MS (far, mor eller søsken), øker risikoen med to til tre prosent. Risikoen avhenger også av alder og er høyest i aldersgruppen 20–40 år. I den generelle befolkningen ligger risikoen for MS på rundt 0,2 prosent.

 

Stiller spørsmål om arvelighet

– Vi får stadig spørsmål fra pasientene om MS er arvelig. Andelen som har MS i familien er på 20 prosent. Når vi leger i tillegg snakker mye om identifisering av gener som kan disponere for MS er det ikke rart at mange pasienter stiller spørsmål om arvelighet, opplyser Elisabeth Gulowsen Celius.

Elisabeth Gulowsen Celius

Seksjonsoverlege Elisabeth Gulowsen Celius ved Nevrologisk avdeling på Ullevål universitetssykehus i Oslo.

Bestemte kombinasjoner av gener øker risikoen

 – Studier av MS hos innvandrere og adopterte bekrefter at arv har en viss betydning, i tillegg til miljøpåvirkning. Likevel regnes ikke MS som en arvelig sykdom. Det forklares med at det ikke finnes noe spesielt arvelig MS-gen. Men bestemte kombinasjoner av ellers normale gener, øker risikoen. Man arver altså ikke selve sykdommen, men man kan ha en genetisk mottagelighet for MS.

 

Ingen genetisk test

– Nyere forskning har identifisert over 100 genområder som forekommer noe hyppigere hos MS-pasienter. Felles for flertallet av disse genene er at de er involvert i immunresponsen. Hvert gen har ørliten betydning. Det finnes derfor heller ingen genetiske tester som kan si noe om risiko for den enkelte pasient.

 

Liten risiko for å føre MS videre

– Risikoen for at man skal føre MS videre til barna er minimalt høyere enn den generelle risikoen i befolkningen. Hvis mor eller far har MS er risikoen for at barnet skal få sykdommen mellom to og tre prosent.

 

Tilskudd av D-vitamin under graviditeten

– Nyere studier viser imidlertid at risikoen for å få MS er noe større for barn født på våren. En teori er at mor under graviditet på vinteren har lavere verdier av vitamin D. Noe å vurdere er om man bør måle nivået og eventuelt gi råd om tilskudd av D-vitamin under graviditet for å redusere risiko, men det er foreløpig ikke utarbeidet retningslinjer for dette, avslutter Gulowsen Celius.

 

 

Referanser:

Sawcer S et al: Nature 2011;476:214-9

Haghighi S et al: Acta Neurol Scand 2003; 108:319-22.

Berg-Hansen P et al: Eur J Neurol 2013, Epub 3.7.13.

Grytten N et al: Multiple Sclerosis Journal Epub 20.12.12.

 

Kilde: http://www.ms.no/sykdommen/vil-mitt-b/

 

NO1406214370

 

 

 

 

NO1704626240, Oppdatert: 24-04-2017