Den internasjonale MS-dagen

25. mai 2016 markeres den internasjonale MS dagen. Tema i år er uavhengighet og arbeid, men ser også på alle andre måter mennesker med MS kan oppnå uavhengighet på. I Norge vil det bli arrangert et nasjonalt møte i regi av MS Forbundet på Radisson Plaza Hotell kl. 18.00  – 21.00. For mer informasjon om dette gå inn på MS.no 

 

Skal øke oppmerksomheten rundt MS

Den internasjonale MS-dagen er en global kampanje som skal øke bevisstheten rundt sykdommen. Hvert år samles MS-bevegelsen, ledet av det internasjonale MS-forbundet The Multiple Sclerosis International Federation (MSIF), for å informere om sykdommen og hvordan den påvirker livet til mer enn to millioner mennesker.

MS-organisasjoner og -grupper over hele verden arrangerer ulike aktiviteter, fra innsamlinger til møter med sentrale beslutningstakere. Verdens MS-dag ble lansert første gang i 2009 med mer enn 200 arrangementer i 67 land, og har siden vokst hvert år. Les mer om denne markeringen her:

http://www.worldmsday.org/about-world-ms-day/

WorldMSday2016

 

Lokale markeringer

For informasjon om lokale markeringer av den internasjonale MS-dagen kan du holde deg oppdatert på ms.no og lokalforeningens hjemmesider.

 

Konferanser om mestring og usynlige symptomer

Det vil holdes ti konferanser med tema «Mestring og usynlige symptomer» ulike steder i landet i perioden 20. april–27. oktober. Mer informasjon finner du her:

http://www.ms.no/om-oss/arrangementer

 

NO1603445483

NO1704626240, Oppdatert: 24-04-2017