Diagnosen MS: Hva nå?

Hvert år får mellom 250 – 350 personer diagnosen MS. Elisabeth Celius er overlege ved nevrologisk avdeling på Ullevål sykehus, og møter mange av disse pasientene.

NO1704626240, Oppdatert: 24-04-2017