Å søke jobb med Multippel sklerose (MS)

Mange får Multippel sklerose (MS) i en periode av livet hvor de skal inn i jobbmarkedet. – Vi ønsker å fokusere på kompetanse, motivasjon og evner fremfor å vektlegge begrensninger, sier Thor Simonsen, HR-direktør i ManpowerGroup. 

ManpowerGroup er et av Norges ledende bemanningsselskap. Med mer enn 1.000 jobbsøkere hver eneste ukemøter de problemstillingene ofte; når skal man fortelle arbeidsgiver at man har en sykdom som MS? Hvor mye skal man dele når man er på intervju, eller dersom man opplever noe som påvirker helsen midt i karrieren?

- Vår generelle holdning er at vi ber kandidatene fokusere på ability fremfor disability. Tydeliggjør hva du kan bidra med og vis at du kan gjøre en god jobb før du diskuterer tilrettelegging og begrensninger relatert til multippel sklerose, sier Simonsen.

Hvor åpen om egen helse og MS skal man være ovenfor en potensiell arbeidsgiver?

-I en ideell verden tror jeg mest på åpenhet. Samtidig må man bruke åpenheten med fornuft, og ikke risikere å miste jobbmuligheter, selv om man ikke helt vet hva fremtiden vil bringe. Ingen vet jo faktisk det, sier Simonsen.

Å lykkes med et 100 prosent inkluderende arbeidsliv og MS, krever innsats fra begge parter.

Er det ikke forståelig at det er lettere for et stort konsern å ansette en som trenger tilrettelegginger, enn for en liten hjørnesteinsbedrift?

- En liten bedrift kan kunne kvie seg mer for å ansette en som er kronisk syk, det er realiteten. Her er man avhengig av løsningsorienterte bedriftsledere. Det er såpass mange gode løsninger i dag som kan gi fleksibilitet for begge parter. NAV er for eksempel ikke bare en støttespiller for den ansatte, men for hele bedriften. De kan bidra med tilskudd og tilrettelegginger som kan hjelpe bedriften som helhet, sier Simonsen.

Hva med de med multippel sklerose som allerede er i jobb, hvor åpne skal de være om sin helse ovenfor sin arbeidsgiver?

- Du som har fast jobb er enda mer beskyttet, gjennom arbeidsmiljøloven har man i stor grad krav på tilrettelegging fra arbeidsgiver. Vi anbefaler alltid medarbeideren å diskutere dette åpent med sin

leder, og ber samtidig lederen om å involvere vedkommende når løsninger og fleksibilitet diskuteres, sier Simonsen.

Fordi multippel sklerose er en sykdom som utvikler seg så forskjellig, kan det være vanskelig for arbeidsgiver å vite hvordan den ansatte har det. Ann-Kristine Sørgård, HR-konsulent i ManpowerGroup, oppfordrer den ansatte til å sette ord på sykdommen sin.

- Fortell at du er inne i en periode der du er litt sliten, og at du kan trenge behov for hvile i løpet av dagen eller litt kortere dager. En leder er dessverre ingen tankeleser, så dette krever samarbeid og velvilje fra begge parter, avslutter Sørgård.Jobb