Jan Henry’s jobbtips

63 år gamle Jan Henry Christensen fikk sekundær progressiv MS for 15 år siden. En forståelsesfull arbeidsgiver og høy grad av egen involvering gjør at han fortsatt står i full jobb. – Jeg oppfordrer til mer åpenhet fra begge parter. Snakk med hverandre og spør om det dere lurer på, sier Christensen.

MS påvirker arbeidshverdagen ulikt for alle som får diagnosen, og er spesielt vanskelig fordi den rammer mange i ung alder. Noen går fortsatt på skolen når de får MS, andre er godt i gang i arbeidslivet. Noen jobber i store, tilpasningsdyktige selskaper – andre jobber i små organisasjoner med mindre muligheter for fleksibilitet. Noen har en sykdomsutvikling som gjør at de kan jobbe fullt uten tilpasninger, andre har kun muligheten til å jobbe delvis – eller ikke i det hele tatt.

- Jeg tror allikevel at i enda flere tilfeller, så kan et tettere samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker bidra til at begge parter får utnyttet sitt fulle potensial. Det handler om å sette seg mål sammen, og bli enig om hva hver part må bidra med for å nå disse, sier Christensen.

Christensen har selv vært aktivt involvert i arbeidet med universell utforming av sin arbeidsplass FMC Technologies i Kongsberg. Organisasjonen fikk MS-prisen i 2011. Med egen garasjeplass, muligheter for trening i kjelleren på jobb, tilpasset temperatur på kontoret og full tilrettelegging for rullestol, jobber han 100 prosent og har hatt to sykedager de siste 15 årene.

- Akkurat det trenger ikke være et mål for alle, mange med MS trenger større fleksibilitet rundt sin arbeidstid. Men, de aller fleste kan bidra positivt. Min arbeidsgiver ser på investeringene i tilpasninger som en investering i fremtiden, sier Christensen.

Basert på egne erfaringer har Christensen laget følgende tips til andre MS-pasienter.

1. Vær åpen med arbeidsgiver:

Kommunikasjon er viktig for å kunne yte det beste fra både arbeidsgiver- og arbeidstaker. Inviter til dialog der dere sammen skisserer hva som kreves av deg, og hva som kreves av arbeidsgiver rundt arbeidsoppgaver og tilpasninger.

2. Tenk helhet og samarbeid:

Del dine tanker med omgivelsene rundt deg, slik at alle kan dra best mulig nytte av hverandre. Mye kan løses med dialog, åpenhet rundt ønsker og ambisjoner – og forebygging av

misforståelser. Ditt nettverk ønsker som regel å samarbeide for å få hverdagen til å fungere; for eksempel familie, arbeidsgiver, NAV, kommune, fastlege og annet helsepersonell.

3. Skap et nettverk:

Gjerne gjennom din lokale MS-forening. Man kan klare mye alene, men enda mer sammen. Andre i samme situasjon kan gi både inspirasjon og nyttige råd – og guts til å møte verden.

4. Kjenn dine rettigheter:

Kunnskap er makt, og som MS-pasient har du mange rettigheter du kanskje ikke er klar over. For eksempel sier arbeidsmiljølovens paragraf 13 at arbeidsgiver pliktig til å tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Du har også krav på utlån av hjelpemidler, nedsatt arbeidstid ved behov, og arbeidsgiver kan få offentlige tilskudd til tilrettelegginger som letter din hverdag. Du kan lese mer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og om Inkluderende Arbeidsliv.

5. Be om en fast kontaktperson hos NAV:

For å slippe å begynne ”på nytt” når du er i kontakt med NAV, kan du be om å få én fast kontakt som kjenner din historie og dine behov. Lag gjerne en individuell plan sammen med din kontakt og fokuser på hva du kan gjøre og hva de kan gjøre for å nå dine kortsiktige og langsiktige mål.

6. Hjelpemidler kan lette hverdagen:

For å slippe å begynne ”på nytt” når du er i kontakt med NAV, kan du be om å få én fast kontakt som kjenner din historie og dine behov. Lag gjerne en individuell plan sammen med din kontakt og fokuser på hva du kan gjøre og hva de kan gjøre for å nå dine kortsiktige og langsiktige mål.

7. Del dine erfaringer: Problemstillinger rundt kronisk sykdom og jobb er i dag et område mange har lav bevissthet rundt. Fortell hva som fungerer for deg, og vær med på å vise at du er en ressurs!

8. Fokuser på dine egne mål:

Sykdommen lever sitt eget liv, og det er vanskelig å forutse morgendagen. Tenkt på at du skal løse de daglige situasjonene, og prioriter å jobbe mot de målene som er spesielt viktige for deg.

9. Fysisk form er viktig:

Som kronisk syk kan du søke om gratis fysioterapi. Samarbeid med din fysioterapeut om å lage et treningsopplegg som bidrar til å opprettholde styrke og funksjon som gjør at du er i bedre stand til å mestre hverdagen.

10. DU er eksperten:

Det er kun du som er ekspert på egen sykdom, og som kjenner dine egne begrensninger og muligheter.

Mere om MS og jobb: Jobb med Multippel sklerose (MS) 

 Jobb