D-vitamin og MS

Lavt nivå av vitamin D er en mulig risikofaktor for å utvikle multippel sklerose (MS)1,2.

Samtidig viser en studie at også nydiagnostiserte MS-pasienter har lav bentetthet.3 Det betyr at MS og lav bentetthet kan ha noen av de samme årsakene.

Lavt nivå av D-vitamin kan øke risikoen for MS

MS har høyere forekomst i deler av verden med mindre sol. Man har derfor undersøkt om det kan være en sammenheng mellom MS og mangel på vitamin D. Studier har vist at vitamin D kan være en positiv faktor for å forhindre MS.

Lav bentetthet hos nye MS-pasienter

Stine Marit Moen ved Oslo universitetssykehus har sammen med Trygve Holmøy ved Akershus universitetssykehus målt bentettheten hos nye MS-pasienter. – Utgangspunktet for studien var at dersom lavt nivå av vitamin D er en risikofaktor for MS, ville vi finne lav bentetthet allerede i startfasen av sykdommen.

Også nydiagnostiserte MS-pasienter viser seg å ha lav bentetthet og økt risiko for å utvikle benskjørhet. Det betyr at MS og lav bentetthet kan ha noen av de samme årsakene.

D-vitamin påvirker MS og benskjørhet

En viktig fellesnevner for MS og benskjørhet er vitamin D. D-vitamin er viktig for oppbyggingen av benvev. Lite D-vitamin kan føre til redusert opptak av kalsium. Uten kalsium er det vanskelig for kroppen å bygge benstruktur. Siden D-vitamin også påvirker bentettheten, kan mangel på dette bidra til utvikling av både MS og benskjørhet.

Fakta om studien

Undersøkelsen omfattet 99 pasienter i Oslo som fikk MS-diagnose fra 2005 til 2008. Også de som hadde hatt de første mulige tegn på sykdommen ble inkludert i studien.

Viktig med forebygging

Bentettheten har aldri før blitt målt allerede i starten av sykdomsforløpet hos MS-pasienter.

– Den nye kunnskapen tyder på at det er viktig å tenke forebygging. Sunt kosthold og fysisk aktivitet styrker skjelettet og er med på å redusere risikoen for å utvikle benskjørhet.

Kilder til D-vitamin

I tillegg til solstråling er fet fisk (laks, ørret, makrell), tran, melk og margarin gode kilder til vitamin D. I tillegg kan man ta vitaminer som kosttillegg.

– Et tilskudd på 800 IE vitamin D3 (tilsvarende 20 ml tran eller to vanlige D-vitamintabletter) i alle måneder med R vil sannsynligvis få de fleste på et riktig nivå, avslutter Holmøy.

 

1. Munger KL, Zhang SM, O'Reilly E, Hernan MA, Olek MJ, Willett WC, et al. Vitamin D intake and incidence of multiple sclerosis. Neurology 2004 Jan 13;62(1):60-5.

2. Munger KL, Levin LI, Hollis BW, Howard NS, Ascherio A. Serum 25-hydroxyvitamin D levels and risk of multiple sclerosis. JAMA 2006 Dec 20;296(23):2832-8.

3. http://www.neurology.org/content/79/3/267.short?sid=078dfbaa-b8f6-4339-819b-bbb40f7b2409 Kosthold og aktivitet