Kan høyt saltinntak påvirke utviklingen av MS?

– Det er første gang betydningen av saltinntak har blitt undersøkt blant pasienter med MS, sier Trygve Holmøy, professor og overlege ved Akershus universitetssykehus.

Høyt saltinntak kan øke hyppigheten av tilbakefall

Forskere undersøkte sammenhengen mellom saltinntak og sykdomsaktivitet hos 70 MS-pasienter. Saltinntaket ble målt gjennom to år. Gjennomsnittlig saltinntak per døgn ble beregnet til drøyt 4 gram. Pasientene med middels og høyest saltinntak hadde 2,75 og 3,95 ganger økt hyppighet av tilbakefall, sammenlignet med de som hadde lavest inntak av salt. Forskerne undersøkte også en annen gruppe med 52 pasienter. Disse pasientene ble ikke fulgt over tid, men det ble påvist tilsvarende sammenheng mellom sykdomsaktivitet og saltinntak.

– Etter mitt skjønn vet vi ikke nok til å fastslå at salt er spesielt usunt for personer med MS, sier Holmøy. – Som forskerne selv påpeker viser ikke resultatene en sikker årsakssammenheng mellom saltinntak og MS-aktivitet. Studien er relativt liten. Det kan også tenkes at mer aktiv MS fører til økt saltinntak gjennom mekanismer som forskerne per i dag ikke kjenner til.

Høyt saltinntak i befolkningen

Helsedirektoratet har nylig lansert en kampanje for å halvere saltinntaket i den norske befolkningen. – Det gjennomsnittlige saltinntaket i den generelle befolkningen er rundt 10 gram per dag, et nivå som sannsynligvis fører til økt risiko  for høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer. Saltinntaket til personer med MS er neppe lavere enn blant folk flest, og det er ingen grunn til at ikke MS-pasienter bør følge de generelle rådene om å redusere saltinntaket, påpeker Holmøy.

Kutt ned på salt ferdigmat

– Et viktig spørsmål for alle som har eller arbeider med MS, er om sykdomsforløpet kan påvirkes gjennom endret livsstil. Pasienter spør ofte om hva de selv kan gjøre for å bedre sykdomsforløpet. Det er ikke så dumt å stumpe røyken og kutte ned på salt ferdigmat. Det er i hvert fall ikke usunt, og kanskje bremser det MS-utviklingen, avslutter Holmøy.

Referanser

1. Wu C, Yosef N, Thalhamer T, et al. Induction of pathogenic TH17 cells by inducible salt-sensing kinase SGK1. Nature 2013;496:513–17.

2. Kleinewietfeld M, Manzel A, Titze J, et al. Sodium chloride drives autoimmune disease by the induction of pathogenic TH17 cells. Nature 2013;496:518–22.

3. Farez MF, Fiol MP, Gaitán MI, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014; Epub ahead of print: doi:10.1136/jnnp- 2014-307928 Kosthold og aktivitet