Kjersti's samlivstips

Når den ene parten i et samliv får Multippel Sklerose, opplever mange at forholdet endrer seg. Det kan være vanskelig å finne balansen mellom det å skulle være en støtteperson og det å bli en pleieperson, forteller familieterapeut Rogne.

Basert på egne erfaringer har familieterapeut Kjersti Rogne laget følgende samlivstips til MS-pasienter og partnerne sine.

Samlivsterapeutens tips:

1. Snakk sammen! Del det som er vondt og vanskelig, som regel tenker partneren mye av det samme!

2. Sett av tid til kjærestetid der sykdommen ikke er tema.

3. Hvilke grenser har du som syk for å ta imot hjelp fra din partner? Snakk om dette.

4. Hvilke grenser har du som pårørende for å være din partners hjelper? Snakk om dette.

5. Be om støtte og avlastning fra andre, slik at det kan være «luft» mellom dere, krefter til hverdagen, og rom til gleden.

6. I den grad det er mulig: La ikke sykdommen overskygge det friske som finnes. 

 

 

 Samliv