Seksualitet for menn med MS

Mange menn med diagnosen MS har vanskeligheter for å prate om egen seksualitet. Både i dialog med fastlegen, men også overfor partneren. Vi har stilt sexolog og overlege, Haakon Aars, ved Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi, noen spørsmål knyttet til seksualitet for menn med MS. 

Hva er den største seksuelle utfordringen for menn med MS?  

– Ett av de første symptomene som rammer en mann med MS kan være ereksjonssvikt. Altså manglende evne til å oppnå eller vedlikeholde tilstrekkelig reisning av penis for å kunne fungere seksuelt. For dette finnes det gode behandlingsmetoder som medikamenter til behandling av erektil dysfunksjon. Her er seksuell opphisselse nødvendig for at medikamentet skal virke. Dersom tablettene ikke skulle fungere, har man andre muligheter. Det finnes et preparat som injiseres i svampelegemet ved roten av penis. Med denne metoden er det ikke nødvendig med seksuell stimulering for å oppnå ereksjon. Men før man kommer dit, er det aller viktigste å etablere en god kommunikasjon rundt situasjonen med fastlegen. På den måten kan man kartlegge den individuelles tilstand og få tilpasset hjelp, forklarer Aars.

Hvis man opplever å ikke få tilstrekkelig hjelp fra legen. Hva gjør man?

– Det er fastlegens plikt å hjelpe og veilede pasienten. Det betyr at det stilles krav til at vedkommende holder seg oppdatert. Dersom man opplever at man ikke blir hørt eller fulgt opp på riktig måte, må man kreve det.  Sex er fortsatt et tabulagt område for mange, dessverre også innen legestanden. Opplever man at fastlegen er en terskel, må man be om å bli henvist til en spesialist.

Og hvis man selv opplever at dette er vanskelig tema å snakke om?

En idé kan være å ha med seg partneren. Det avhenger selvsagt av at man har en viss åpenhet i forholdet og at man føler seg trygge på hverandre. Seksualitet er jo noe som berører begge. Dersom man opplever at det er vanskelig å snakke med dette med partneren også, bør man oppsøke en sexolog eller samlivsterapeut. Gule sider er et godt sted å starte.

Hva om man ennå ikke har landet kjærligheten? Når bør man opplyse en potensiell partner om tilstanden?

Det kommer jo litt an på om dette er en date eller noe som kan utvikle seg til å bli noe mer. Dersom relasjonen tilhører det siste alternativet, bør man være åpen og ærlig om det. Gjerne så tidlig som mulig. Seksualitet handler jo om mer enn selve akten. Noen kan slite med selvfølelsen og har kanskje lite overskudd.  Da er det viktig å søke hjelp, samtidig som man husker at berøring, kyssing, det å legge seg inn til hverandre og kjenne kroppskontakt – er også en viktig brikke i forholdet. Jobber man aktivt med åpenheten, finnes det gode muligheter for å kunne leve et velfungerende samliv, oppfordrer sexolog og overlege, Haakon Aars. Samliv