Tør å snakke sammen

Når partneren blir syk kan det være vanskelig å finne balansen mellom det å skulle være en støtteperson og det å bli en pleieperson, forteller familieterapeut Kjersti Rogne. 

Når den ene parten i et samliv får Multippel Sklerose, opplever mange at forholdet endrer seg. Familieterapeut Kjersti Rogne bruker et eksempel fra tegneserier, der man får se hva figurene både sier og tenker, gjennom tankebobler og snakkebobler. I det virkelige liv bruker vi ofte mye energi på å gjette hverandres tanker.– Det er viktig å legge det viktigste innholdet fra tankeboblene over i snakkeboblene for at ikke ensomheten skal bli for stor, sier Rogne.

Rogne er sosionom og familieterapeut ved familievernkontoret i Molde. Med videreutdanning innenfor sorgterapi, møter hun ofte par der en av partene trenger hjelp fra sin kjære på grunn av sykdom, enten sykdommer som kreft eller kroniske sykdommer som MS.

- Det er vanskelig å finne balansen mellom det å skulle være der, som en partner og en støtte, og det å bli en pleieperson, forteller Rogne.

Hun beskriver det å ta imot hjelp fra samlivspartneren som et tveegget sverd. Noen klarer det uten å oppleve tap av verdighet og kommer styrket ut av det som par. Andre føler at de kommer i en takknemlighetsgjeld, eller de føler at de mister sin integritet ovenfor partneren.

- Mange av de som blir syke får dårlig samvittighet ovenfor partneren sin. Ofte er det vanskeligere for den som tar i mot hjelpen. Den andre parten opplever i større grad at han eller hun er glad for å kunne hjelpe til, forteller hun.

Hun oppfordrer parene til å snakke åpent og ærlig med hverandre, selv om det kan være tøft.

- Bli enig om hvor grensene skal gå, og hva dere har behov for. Den syke kan jo ikke ha pauser fra sykdommen, derfor kan det sitte langt inne for begge parter å snakke om temaer som avlastning for den pårørende, eller om hva slags hjelp de trenger. Det er avgjørende å høre hverandres tanker om dette, sier Rogne.

Mye går også på praktiske ordninger. Hvor kan man få hjelp av andre utenfor samlivet? Kan man lage arenaer som er ”frisoner” fra sykdommen, hvor man kun er kjærester?

Rollebytter

Rogne forteller at det ofte skjer rolleforandringer i forbindelse med sykdom. Den som tidligere tok initiativ, og som ble oppfattet som den dominerende parten, kan oppleve at dette forandrer seg. Dette er forvirrende, og paret må på mange måter bli kjent på nytt.

- Det finnes ingen fasitsvar på hvordan samlivet påvirkes, men dette er tendenser vi ofte ser, og som det er viktig å være bevisst på, sier Rogne.

Samtidig opplever også mange større nærhet ved alvorlige hendelser i livet. Små ting blir viktige, og det blir lettere å leve i nuet. Det kan påvirke parforholdet positivt.

- For noen er en dag uten smerte, det å kunne oppleve en ordentlig latterkule, svært betydningsfullt. Mange opplever faktisk at de får en ny giv i forholdet fordi de lærer å sette pris på hverandre, forteller Rogne.

Seksualitet og samliv

Mange har spørsmål knyttet opp til seksualitet og samliv ved MS. Det kan dukke opp usikkerhet rundt egen eller partnerens kropp, og fysiske hindringer kan gjøre at man ikke kan ha samme intimitet som tidligere.

- Man forbinder gjerne seksuell tiltrekning med det man leser i ukeblader, friske og plettfrie kropper. I et kjærlighetsforhold tiltrekkes man av mennesket i kroppen. Man trenger ikke å ha vært syk for å ha kjent på disse følelsene, sier Rogne.

Også innenfor dette temaet oppfordrer hun til å snakke sammen. Både ved usikkerhet om fremtiden, eller dersom man opplever utfordringer ved det å være intim sammen i dag. Sammen kan man finne andre løsninger som fungerer.

- Seksualitet er så mye mer enn samleie. Det er viktig å tenke at disse problemstillingene er gjeldende også for helt friske par. Man har ikke grunn til å skamme seg, eller tenke at man skuffer partneren sin, sier Rogne.

Selv med gode erfaringer fra å jobbe med mennesker som opplever sykdom, ønsker ikke Rogne å anbefale alle par å oppsøke profesjonell hjelp.

- Her må man bruke intuisjon og sunn fornuft. Blir det svært tungt, bør man få hjelp til å snakke sammen, eller til å få løsninger på sine problemer. Men i utgangspunktet har mennesker ressurser til å håndtere situasjonen på sin egen måte. Det hjelper mye å snakke sammen, tørre å være ærlig. Del de aller tyngste tankene, det hjelper ikke å bære de alene, avslutter Rogne. Samliv