Om Novartis

Novartis er et sveitsisk selskap som utvikler nye medisiner og behandlingsmetoder som forlenger liv og øker livskvalitet. Vi er det selskapet i verden som utvikler flest nye legemidler. Vår viktigste oppgave er å sørge for at pasienter har tilgang til de nyeste og beste medisinene. Ingen skal lide unødvendig når de kan få hjelp av våre legemidler.

 

Rett medisin:

Takket være en egen dedikert ”forsknings- og utviklings”-organisasjon som anvender de nyeste teknologiene på en effektiv måte, har vi kunnet lansere flere innovative legemidler enn øvrige legemiddelfirmaer de seneste 10 årene. Vi nøyer oss ikke med dette, men fornyer kontinuerlig våre utviklingsmetoder for å kunne fortsette å få fram ennå flere innovative medisiner som kan forbedre og redde flere liv.

 

Rett pasient:

For oss er det viktig at våre medisiner anvendes av de pasientene som kan bli hjulpet av respektive medisin. Det ville være ideelt, både for oss, samfunnet (sparer penger) og pasienter (bedre effekt/mindre bivirkninger) om vi i større grad enn i dag kan bli bedre på å identifisere hvilken medisin som passer best for en viss type pasienter (ut ifra gensammensetning m.m.).

Her jobber vil bl.a. med å:
Informere helsepersonell omkring de pasienter som ut ifra våre kliniske studier har stor nytte av våre legemidler Utvikle ulike screeningmetoder som på sikt forhåpningsvis kan hjelpe helsevesenet med å finne optimal behandling til alle ulike pasienttyper (”rett medisin til rett pasient”).

 

Til rett tid:

Det er dessverre vanligere enn man kan tro, at medisin ikke tas som forskrevet. Det kan være på grunn av forglemmelse, men i mange tilfeller er det et resultat av et bevisst valg foretatt av pasienten. Slike compliance-problemer kan føre til at pasienten ikke får et like godt behandlingsresultat som man normalt skal kunne forvente seg. For å forbedre compliance og dermed behandlingsresultatet, arbeider vi med ulike program med målsetning å både påminne og motivere pasienter til å ta sine medisiner på riktig måte ”til rett tid”.

 

Kontakt oss

For å vite mer om Novartis og våre produkter, kontakt:

NOVARTIS NORGE AS
+47 23 05 20 00
www.novartis.no
medisinsk.informasjon@novartis.com

 

 

NO1605481276

NO1609532693, Oppdatert: 30-09-2016