MS definerer ikke et menneske

Den kjente journalisten og NRKs nyhetsanker gjennom 40 år, Einar Lunde, har gjennom MSnytt sin intervjuserie møtt personer med MS Den kjente journalisten og NRKs nyhetsanker gjennom 40 år, Einar Lunde, har gjennom MSnytt sin intervjuserie møtt personer med MS. - Jeg har intervjuet flotte personligheter, med hver sin unike historie. Det har vært viktig å vise at mennesker med MS er like ulike som resten av befolkningen, sier Lunde.

For å sitere et av intervjuobjektene selv; ”jeg så for meg at jeg skulle bli matet opp på et sykehjem fordi jeg ikke kan gjøre noe selv.” Mange har et ensidig bilde av det å ha diagnosen MS.

- Vi ønsket å bruke et visuelt medium for å vise at MS er en sykdom forskjellig for alle som har fått diagnosen, og de representerer like mange personligheter og former som resten av befolkningen. Alle har de sin helt unike historie, sier Einar Lunde.

Det er Novartis som står bak filmene, i nært samarbeid med MS-forbundet. De ønsket å samarbeide med en kjent og dreven reporter, for å få frem budskapet: vise frem de ulike perspektivene MS representer.

- Jeg har selv opplevd MS både blant venner og i slekt, det gjorde derfor tema ekstra hjertelig for meg. Jeg har møtt mennesker som har håndtert diagnosen på helt ulikt vis, men som har brukt den som en positiv kraft, forteller Lunde.

Opptakene ble gjort over flere dager i august 2011, og Einar Lunde ble godt kjent med deltakerne underveis.

- De har lært meg masse, og vi har hatt det gøy sammen. Jeg håper vi har lykkes i å vise at MS ikke definerer et menneske, det er det personligheten som gjør, avslutter Lunde.

NO1704626240, Oppdatert: 24-04-2017

Historier

Bjørn-Anders

Henriette

Nina

Anne Britt

Rune

Einar

John

Marius