Behandling

Behandling

Valg av behandling

Det finnes ingen kur for MS, men det finnes behandling som kan bremse sykdommen og gjøre livet lettere. 1, 2

 • Symptomatisk behandling: medisiner som virker mot symptomene på MS, som f.eks. depresjon, inkontinens og smerte.
 • Sykdomsmodifiserende behandling (DMTs): medisiner som bremser progresjonen av MS slik at pasientene får færre attakker og mindre funksjonstap over tid.

Man deler inn behandlingen i tre områder:

 • Førstelinjemedisinene (førstelinjebehandling) begrenser attakkene og er den behandlingen de fleste starter med (betainterferoner og glatirameracet)
 • Andrelinjemedisinene (andrelinjebehandling) begrenser attakkene noe mer og er den medisinen pasienter med aktiv sykdom går over til når førstelinjemedisinene ikke lenger har effekt eller ikke tolereres (fingolimod og natalizumab)
 • Tredjelinjen er cellegift

Ref.: Helsedirektoratet,11/2011;Nasjonale faglige retningslinjer for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodifiserende behandling av multippel sklerose

 

Valget av sykdomsmodifiserende behandling er en svært viktig avgjørelse. Ikke vær bekymret dersom valget av DMT virker forvirrende i begynnelsen. Behandlingsteamet vil være der for å hjelpe deg gjennom de valgene du tar. Viktige spørsmål du bør stille før du starter behandling:

 • Er dette den beste behandling tilgjengelig for meg?
 • Hvilken effekt kan jeg forvente meg på de forskjellige symptomene jeg har?
 • Passer denne behandlingen min livsstil?
 • Vil den påvirke mine fremtidsvalg (som å planlegge familie)?
 • Hvordan vil jeg være i stand til å takle daglige rutiner og doseringsopplegget?
 • Hvor ofte og hvor lenge må jeg ta medisinen?
 • Vil jeg klare å tilberede medisinen og ta den selv?
 • Hvordan vil medisinen påvirke meg, og hvordan vet jeg at den virker?
 • Hvilke bivirkninger kan jeg forvente å få? Hvordan kan jeg håndtere dem?
 • Vil andre se at jeg behandles for MS?
 • Hva risikerer jeg dersom jeg ikke tar behandlingen?
 • Hva skjer dersom behandlingen ikke virker?

Alle opplever MS forskjellig, og hver dag kan bringe nye erfaringer. Selv om du behandles for MS, vil det være viktig å følge opp avtaler hos nevrolog og sykepleier. De kan, hvis nødvendig, endre behandlingen og holde deg oppdatert om siste utvikling innen behandlingsmuligheter. Sjekklisten under kan hjelpe deg å huske informasjon som er viktig og som bør diskuteres med legen din.

 • Symptomer og attakker: Det er viktig å registrere alle symptomer og eventuelle attakker. Mange MS-pasienter velger å skrive en dagbok for å holde oversikt.
 • Bivirkninger: La lege eller sykepleier få vite om eventuelle plagsomme bivirkninger av behandlingen.
 • Regelmessighet: Det er viktig at du tar medisinen slik som legen eller sykepleier har sagt. Dersom du har glemt å ta medisinen, ikke unnlat å si noe om dette. Det er bedre å fortelle om dette da dette kan være nyttig informasjon og de kan foreslå andre alternative behandlingsmuligheter.
 • Besøk hos andre leger:: Lag en oversikt over alle leger du går til, enten det er rutine øyesjekk eller en avtale hos fastlegen. Noter dato for besøket, hva som er gjort og spesielt dersom du har fått forskrevet noen medisiner.
 • Grad av støtte: Noen ønsker tett kontakt med MS-forbundet, andre ikke. Uansett hva slags støtte og oppfølging du ønsker, vær åpen med helsepersonellet om hvilke utfordringer du har, og bruk tid på å finne hvem/hva som kan være din viktigste støtte.

NO1704626240, Oppdatert: 24-04-2017

Hva er Multippel Sklerose

Leve med Multippel Sklerose

Typer av Multippel Sklerose

Behandling

Vanlige spørsmål om MS

Er MS arvelig?