Novartis’ Forskningsstipend innen MS

Forskningsstipendet er satt opp av Novartis Norge AS og formålet er å fremme norsk forskning innenfor området multippel sklerose.

Støtte kan gis til:
• Hel- eller delfinansiering av forskningsprosjekter
• Forskningsopphold i utlandet etter avlagt doktorgrad

Beslutning om hvem som tildeles stipend tas av en komité utnevnt av styret i Norsk nevrologisk forening. Stipendet kan tildeles forskere eller leger som er ansatte ved universitetene eller helseforetakene.

Stipendbeløpet for 2014 er på 250 000 kroner og stipendet vil bli delt ut under Nevrodagene i Oslo. Søknadsfrist: Fredag14. februar 2014 kl. 12:00.

Fulle statutter for stipendet fås her, men kan også fås ved henvendelse til frank.sorgaard@novartis.com, telefon 95 74 88 98 eller ved å gå inn på www.novartis.no.
Søknad om midler sendes på mail til Novartis Norge AS ved frank.sorgaard@novartis.com.

NO1704626240, Oppdatert: 24-04-2017

Hva er Multippel Sklerose

Leve med Multippel Sklerose

Typer av Multippel Sklerose

Behandling

Vanlige spørsmål om MS

Er MS arvelig?