Typer av Multippel Sklerose (1)

Typer av Multippel Sklerose

Relapserende-remitterende MS (RRMS)

Primær-progressiv MS (PPMS)

Sekundær-progressiv MS (SPMS)

Progressiv relapserende MS (PRMS)

Hva er klinisk isolert syndrom?

Klinisk isolert syndrom, også kjent som CIS, er første kliniske tegn på ødelagt myelinved et attakk og varer mer enn 24 timer. Personen kan oppleve synsproblemer og bli diagnostisert med synsnervebetennelse forårsaket av en enkelt lesjon. Personer med CIS vil ikke automatisk få diagnosen MS, siden de ikke oppfyller alle diagnostiske krav og det er ikke sikkert de vil utvikle MS. Noen mennesker som har klinisk isolert syndrom, starter med behandling direkte, mens andre avventer etter diskusjon med sin nevrolog. Det finnes ikke et standard svar på hva som er riktig, siden ingen pasienter er like. 2

 

NO1704626240, Oppdatert: 24-04-2017

Hva er Multippel Sklerose

Leve med Multippel Sklerose

Typer av Multippel Sklerose

Behandling

Vanlige spørsmål om MS

Er MS arvelig?