Vanlige spørsmål om MS

Vanlige spørsmål om Multippel Sklerose

Hvor vanlig er MS?

Mer enn 2 millioner mennesker i verden har Multippel Sklerose, og risikoen for å få MS er ca. 1 per 1000 i den vestlige verden.1, 2

Kan MS kureres?

Det er idag ingen behandling som kan kurere MS. Men, det finnes en rekke behandlinger som bremser utviklingen av sykdommen og symptomene som hører med. Det finnes også mange tiltak MS-pasienter kan gjøre selv. Som for andre kroniske sykdommer som diabetes og høyt blodtrykk, er det mange pasienter som har funnet måter å kombinere medisiner, diett, aktivitet og livsstil som gjør dem i stand til å leve godt med MS. Regelmessig trening, turer, svømming, sykling og en variert og sunn diett er viktig for alle mennesker - inkludert de med MS.2 Snakk med legen din om konkrete råd som kan påvirke din sykdom positivt.

Hva er de mest vanlige symptomene på MS?

MS påvirker alle forskjellig, og symptomene kan komme og gå over tid. Noen av de vanligste symptomene er: nummenhet, balanseproblemer, taleproblemer, blæreproblemer, mageproblemer, kognitiv svikt, depresjon, tretthet, synsforstyrrelser og svimmelhet. 1, 3

Les mer under Symptomer

Hva er et attakk?

Et attakk er en periode der MS-symptomene forverres eller når nye symptomer oppstår. Attakkene varer i alt fra 1 – 2 døgn til flere dager. Attakkene er midlertidige, men kan noen ganger etterlate symptomer eller funksjonsvikt som blir permanente. Det varierer hvor ofte man får attakker, noen får det 1 til 2 ganger i løpet av 2 år mens andre får det sjeldnere. Med behandling kan man redusere hyppigheten av attakkene.4

Kan MS-pasienter være med på sportsaktiviteter?

Mange MS-pasienter kan fortsette med fysisk aktivitet og sport etter at de har fått diagnosen MS – for mange vil det gi positiv effekt på sykdommen. Over tid kan MS-symptomer gjøre at styrke og koordinasjon blir dårligere, men så lenge du selv kjenner dine grenser, vil fysisk aktivitet være bra.5 Sol og varme kan påvirke MS negativt. Denne effekten er midlertidig og reversibel, men det kan være en idé å være oppmerksom på solen.6

Kan MS-pasienter få barn?

Ja, mange kvinner med MS starter familie. Det er likevel viktig å snakke med legen din siden medisinene for MS ikke skal tas samtidig med graviditet eller dersom du planlegger å bli gravid.7

Kan MS-pasienter gi blod?

Pasienter med MS kan ikke gi blod i Norge8

Er MS smittsomt?

Nei, MS kan ikke smittes fra en person til en annen. MS forårsakes av en kombinasjon av personens gener og visse miljøfaktorer.1, 9

Hva er optisk nevritt?

Optisk nevritt er en betennelse i synsnerven (nerven som leder lysimpulsene fra øyets netthinne til hjernen). Dette er ofte smertefullt og kan gi tåkesyn eller synsforstyrrelser. Optisk nevritt er ofte første symptomet på at en person har fått MS. Vanligvis normaliseres synet etter 8-10 uker.9 

NO1704626240, Oppdatert: 24-04-2017

Hva er Multippel Sklerose

Leve med Multippel Sklerose

Typer av Multippel Sklerose

Behandling

Vanlige spørsmål om MS

Er MS arvelig?