Myter om MS

Vanlige myter om Multippel Sklerose

MS er en sykdom som mange har hørt noe om, men som få vet mye om. En del forbinder sykdommen med folk i rullestol og invaliditet.1 Sannheten er at MS er en sykdom som i høy grad kan håndteres, og pasientene kan ha et aktivt og godt liv med MS.

Nedenfor er listet en rekke myter og misforståelser som ofte oppleves i forbindelse med MS.

Myte: Det finnes ingen helbredende behandling mot MS

Fakta: Dette er ingen myte. Det finnes i dag ikke noen behandling som kan kurere MS. Men, det finnes en rekke behandlinger som bremser utviklingen av sykdommen og symptomene som hører med.

Det finnes også mange tiltak MS-pasienter kan gjøre selv. Som for andre kroniske sykdommer som for eksempel diabetes og høyt blodtrykk, er det mange pasienter som har funnet måter å kombinere medisiner, diett, aktivitet og livsstil som gjør dem i stand til å leve godt med MS. Regelmessig trening, turer, svømming, sykling og en variert og sunn diett er viktig for alle mennesker - inkludert de med MS.2 Snakk med legen din om konkrete råd som kan påvirke din sykdom positivt.

Myte: Jeg vil ikke være i stand til å fortsette å jobbe

Fakta: Sykdommen utvikler seg forskjellig fra person til person. 3 Mange kan fortsatt være i jobb som før, studere eller gjøre andre aktiviteter. Andre må få tilpasset arbeidsoppgaver og livsstil. Snakk med din lege og arbeidsgiver/veileder for å finne en løsning tilpasset din situasjon.

Myte: Jeg vil ende i en rullestol før eller siden

Fakta: Man havner ikke automatisk i rullestol fordi man får MS. De behandlinger som tilbys i dag vil i stor grad hemme sykdommens utvikling og de medfølgende symptomer. Like fullt viser forskning at perioden frem til pasientene eventuelt har behov for hjelpemidler eller rullestol, utsettes ved tidlig og aktiv medikamentell behandling.4

Myte: Alle behandlingsformer er like

Fakta: Det er stor forskjell på de behandlinger som tilbys idag. Noen behandlinger tas som subkutan injeksjon hver dag eller annen hver dag, noen som intramuskulærinjeksjon en gang i uken, infusjon en gang i måneden eller kapsel en gang daglig. Snakk med legen din om hva som passer best for deg og diskuter de fordeler og ulemper de enkelte behandlinger har.5

Myte: MS utvikler seg langsomt, så jeg, behøver ikke medisinsk behandling i starten

Fakta: Forskning viser at tidlig behandling kan gjøre en vesentlig forskjell for sykdommens utvikling. Tidlig intervensjon kan reduserer antallet attakker og vil dermed kunne redusere eller minske de medfølgende symptomer. Utgangspunktet er at jo tidligere behandling initieres, dess bedre er fremtidsutsiktene.5

Myte: Jeg har MS, så da vil barna mine arve sykdommen

Fakta: MS er ikke definert som en arvelig sykdom, og dine barn vil ikke automatisk vil få sykdommen. Studier viser allikevel at risikoen for å få MS er større for personer med foreldre med MS enn hos andre personer. Dersom du er gravid eller planlegger å bli det, snakk med legen din. 6

Myte: Medisinen min hjelper ikke, for jeg får fortsatt attakker

Fakta: MS er vanskelig og uforutsigbar, og forskjellig fra person til person. Noen personer har jevnlige attakker, mens andre kun opplever det sjeldent. Den beste måten å vurdere om medisinen har virkning er ved hjelp av regelmessige MR-undersøkelser og jevnlige møter med lege og sykepleier.3

Myte: MS er en dødelig sykdom

Fakta: Årsaken til MS er ikke kjent, og man tror det er forskjellige faktorer som påvirker sykdommen. Disse inkluderer etnisitet, gener og miljøfaktorer. Kvinner er mer utsatt for å få MS og det samme er mennesker som bor i nordlige Europa. 6 Noen studier viser at visse virus (kusma, herpes og vannkopper) kan være assosiert med utvikling av MS, men det er enda ikke påvist en sikker sammenheng.9 

  1. Isaksson A-K, Ahlström G. From symptom to diagnosis: illness
  2. Experiences of multiple sclerosis patients. J Nurosci Nurs. 2006;38:229-237.
  3. Healthy living with multiple sclerosis. National Multiple Sclerosis Society Web site
  4. Heesen C, Shäffler N, Kasper J, Mühlhauser I, Köpke S. Suspected multiple sclerosis: What to do? Evaluation of a patient information leaflet. Mult Scler.2009;15:1103-1112.
  5. Lövblad K-O, Anzalone N, Döfler A, et al. MR imaging in multiple sclerosis: review and recommendations for current practice. Am J Neuroradiol. 2010;31:983-989.
  6. National Clinical Advisory Board of the National Multiple Sclerosis Society: Treatment Recommendations for Physicians. Expert Opinion Paper: Disease management consensus statement. National Multiple Sclerosis Society: New York, NY; 2007.
  7. Who gets Multiple Sclerosis? National Multiple Sclerosis Society Web site
  8. Dangond F. Multiple sclerosis. Medscape Web site
  9. Rolak LA. The History of MS. National Multiple Sclerosis Society: New York, NY; 2009.
  10. A to Z of MS Causes of MS. MS Trust Web site.


Forstå MS