Familie er viktig

En av de største utfordringene MS bringer med seg er hvordan man skal takle hverdagsproblemer. For de som nylig har fått diagnosen, er sannsynligvis det første man tenker på; Hvordan skal jeg få fortalt dette til min familie og mine venner? For en som har hatt MS en stund, kan det være: Hvordan kan jeg fortsette å være uavhengig samtidig som jeg må få hjelp av mine nærmeste?

Det er ikke enkelt å forholde seg til MS, hverken for deg eller de rundt deg. Å betro seg til andre og finne en måte å forholde seg til ektemake, fortelle barna om sykdommen og informere kollegaer kan være belastende.

Det kan hjelpe og forsøke å sette deg i deres situasjon. Folk rundt deg vil gjerne være til støtte, og de vil vite hvordan de skal kunne hjelpe deg. Å bestemme når og hvordan du skal dele informasjon med de enkelte, og hvor mye du ønsker å involvere de i sykdommen, er en viktig avgjørelse du må ta.

Det kan også være nyttig å lære mer om sykdommen, hva som vil skje med kroppen din, hvordan leve med MS og håndtere utviklingen av sykdommen. Husk at dette vil være en lang prosess og det er ikke sikkert alle spørsmålene er relevante i dag.

Forstå alles følelser

Mange av følelsene du har vil være helt normale. Sjokk, gråt, angst og sinne er typiske reaksjoner når man får MS-diagnosen, og du bør gi deg selv tid til å bearbeide disse følelsene.

Samtidig vil familien din mest sannsynlig gå igjennom de samme reaksjonene. Det er normalt at de vil være bekymret for deg, være redd for det ukjente og engste seg for hvordan fremtiden vil bli. Yngre familiemedlemmer og barn vil engste seg for sin egen helse og hvordan dette kan påvirke deres liv og forholdet til deg. Partner, barn og foreldre vil sannsynligvis føle sinne over denne uventede forandringen.

Men utfordringene kan overkommes. MS kan også bringe familien nærmere og styrke familiebåndene. Finn balansen for hva som virker for deg og din situasjon og din famile. Vær tålmodig. Det tar ofte litt tid å omstille seg til en ny situasjon. Og det er mange måter å forbli optimist og være positiv.

Åpne kommunikasjonslinjer

Det er normalt å synes det er vanskelig å snakke om MS, og venner og familie kan kanskje føle seg like ukomfortable som deg. Det er ikke lett å snakke om sykdommen, stille vanskelige spørsmål eller forstå begreper som magnetresonanstomografi (MRI) og funksjonstap. Og siden MS forandrer seg over tid kan det være spørsmål som er enkle å diskutere én dag men vanskelig den neste.

Vær gjerne så åpen som du kan være. Snakk om vanskelige ting og finn noen du kan betro deg til. Å lukke deg for dem som kan gi deg støtte, kan gjøre ting verre. Å finne måter å være åpen og ærlig på kan hjelpe deg å leve med MS og gi familie og venner en følelse av å være til hjelp.

Konfronter bekymringene, frykten, mytene, misforståelsene og realiteten rundt det å leve med MS. Jo mer dere jobber sammen, jo bedre vil det være for deg. Nøl ikke med å ta kontakt med MS-forbundet hvor du kan finne støtte og informasjon fra familier hvor en har MS. Finn riktig tidspunkt å snakke om din MS og la alle får mulighet til å dele sine følelser. Kanskje du erfarer at det å snakke åpent om MS kan lede til nye og bedre idéer og løsninger. 

Hva som betyr noe for meg:

  • MS kan bety et stort sjokk for hele familien
  • Vær tålmodig og gi deg selv (og din familie) tid til å ta det innover seg
  • Husk at folk rundt deg ønsker å hjelpe til og vær åpen for å ta imot hjelp


Livet med MS