Diagnostisering

Tester på MS

Det finnes ingen enkelt test eller symptomer som kan bekrefte om du har eller ikke har MS.1 Siden mange MS-symptomer er vanlige ved andre sykdommer også, vil en diagnostisering være en prosess som utelukker andre muligheter først.

Dersom legen din mistenker at MS er grunnen til dine symptomer, vil han henvise deg til en nevrolog. Nevrologen vil basere seg på detaljerte spørsmål om dine symptomer og generelle helse, samtidig som han vurderer diverse tester utført. Dette kan inkludere:2

  • En nevrologisk undersøkelse: En fysisk undersøkelse for å vurdere bevegelse, koordinasjon og balanse, mental, emosjonell og talefunksjon og synsevne og sensoriske egenskaper3
  • En magnetresonanstomografi (MRI) skanning: Skanningen bruker magnetiske felt for å produsere et bilde av hjerne og ryggrad. 4 Ødeleggelse av isolasjonslaget rundt nerven (myelinet) med områder av arrdannelse ses hos 95 prosent av pasienter med bekreftet MS 5
  • Visuelt fremkalt respons: Disse testene bruker små elektroder festet til hodet for å måle reaksjonshastigheten fra forskjellige stimuli som f.eks. lys, ting som beveger seg og klikkelyd. Dersom det er en forsinkelse i reaksjonstiden, kan det være en skade på nervetrådene forårsaket av MS1
  • Spinalpunksjon: En spinalpunksjon går ut på å ta en prøve av spinalvæsken fra korsryggen og analysere om det er markører som kan bekrefte en MS-diagnose2

For personer som har MS symptomer er det viktig å bli diagnostisert så tidlig som mulig. Studier har vist at tidlig diagnostisering og behandling er viktig for å holde symptomene under kontroll, bremse sykdomsprogresjon og redusere antall attakker.4

 

  1. McDonald WI, Compston A, Edan G, et al. Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the Diagnosis of Multiple Sclerosis. Ann Neurol. 2001;50:121-127.
  2. Heesen C, Shäffler N, Kasper J, Mühlhauser I, Köpke S. Suspected multiple sclerosis: What to do? Evaluation of a patient information leaflet. Mult Scler.2009;15:1103-1112.
  3. Johnson J. On receiving the diagnosis of multiple sclerosis: managing the transition. Mult Scler. 2003;9:82-88
  4. Lövblad K-O, Anzalone N, Dörfler A, et al. MR imaging in multiple sclerosis: review and recommendations for current practice. Am J Neuroradiol. 2010;31:983-989.
  5. Diagnosing MS. National Multiple Sclerosis Society Web site


MS behandling