Ditt behandlingsteam

Når det handler om MS, er helsetjenester en teamoppgave

Pasienter med MS kan ha mange behov, som hjelp med gange eller syn og fysiske og psykiske utfordringer. Et profesjonelt team vil jobbe sammen for å tilby deg et helhetlig og koordinert tilbud.

Det kan være frustrerende å forholde seg til mange nye personer med forskjellige funksjoner. Teamet av spesialister skal være til hjelp når du trenger det. I utgangspunktet vil teamet ha base på samme sykehus.

For å få mest ut av helseteamet rundt deg, er det viktig at du vet hvem de er og hva de gjør. Dette er en oversikt over helsepersonell du kan komme i kontakt med:1

Hvem gjør hva?

Fastlegen

Fatslegen er førstelinjehjelp for nesten alle pasienter med MS. Det er de som henviser deg til sykehuset første gangen for å utrede og finne ut av om de symptomene du har er MS eller ikke. Fastlegen din hjelper deg gjennom sykdom og utfordringer i ulike livsfaser og situasjoner, og er vanligvis din første kontakt dersom du føler deg dårlig. Fastlegen vil henvise deg til nevrolog for mer spesialisert behandling.2

Nevrolog

Alle team trenger en leder. For de fleste pasienter med MS, vil nevrologen være lederen i helseteamet. Han vil koordinere de forskjellige medlemmene og forsikre seg om at pasientens behov tilfredsstilles. Nevrologen, som er spesialist i nervesykdommer, er også ansvarlig for diagnose og behandling av MS. Du vil ha vedvarende kontakt med nevrolog fremover og mer regelmessig kontakt dersom du får nye attakker.1, 3

MS-sykepleier

Som navnet tilsier, er dette en spesialsykepleier med utvidet kunnskap om MS. De kan tilby et bredt tilbud av praktiske og emosjonelle råd, samt informasjon og støtte til både deg og din familie. De vil ofte være den første du kontakter for problemer relatert til MS. Du vil også oppdage at de samarbeider tett med nevrologen for å koordinere hjelpen du trenger.1

Ergoterapeut

For mange kan symptomer som tretthet komme i veien for aktiviteter. En ergoterapeuts rolle er å tilby praktiske løsninger for å hjelpe deg til i størst mulig grad kunne opprettholde det livet du er vant til og være produktiv og trygg både hjemme og på jobb. De vil også gjøre de evalueringer som trengs, gi råd om hvordan det å gjøre ting annerledes kan hjelpe deg å beholde et aktivt liv, og foreslå endringer i miljøet rundt deg som kan gjøre livet enklere for deg.1

Fysioterapeut2

Fysioterapeutens oppgave er å vurdere og gi råd om mobilitet og bevegelse. Basert på dine muligheter og begrensninger, kan de foreslå et tilpasset program for å vedlikeholde eller forbedre styrke, koordinasjon og balanse. De kan også gi råd om smertebehandling, hvordan håndtere fatigue og riktig bruk av støttemidler.

Sosionomer/rådgivere2

MS kan ha stor påvirkning på en persons emosjonelle følelse. Sosionomer og andre rådgivere kan vurdere din situasjon og gi råd om angst, depresjon og tap av egenkontroll. De kan også hjelpe deg å tenke over store avgjørelser du må ta relatert til MS, som for eksempel bekymring du måtte ha for å fortelle andre om sykdommen, din behandling og forhold til andre.

Psykolog

Psykologer er eksperter på hvordan hjernen virker, og kan hjelpe deg med å leve med emosjonelle konsekvenser av et liv med MS. De blir også kontaktet ved behov for hjelp dersom MS påvirker en persons adferd eller hukommelse.1

Dietetiker/ernæringsfysiolog

Dietetiker og ernæringsfysiolog tilbyr informasjon om diettens betydning for helse og gir råd om riktig kost. Selv om det ikke er en bestemt type mat eller diett som kan kontrollere eller kurere symptomene på MS, vil en balansert, fiberrik, fettfattig diett være med på å påvirke helsen. Du kan også bli henvist til en dietetiker dersom du får svelgeproblemer.1

Logoped

Problemer med tale kan påvirke en persons evne til å kommunisere effektivt. Logopeder er trent i å diagnostisere, assistere og behandle kommunikasjonsproblemer samt problemer med å svelge. 1

Øyelege

Øyeleger er leger som er spesialiserte innen ulike øyesykdommer. For en del personer med MS, er det første symptomet at de ikke ser klart, farger ser annerledes ut og de kan føle smerte når de beveger øynene. Øyelegen spiller ofte en viktig rolle i å diagnostisere en som har MS dersom synet har blitt påvirket av tilstanden. 4, 5

  1. Team of MS Professionals. National Multiple Sclerosis Society Web site
  2. Help and support. International MS Federation Web site
  3. Johnson J. On receiving the diagnosis of multiple sclerosis: managing the transition. Mult Scler. 2003;9:82-88
  4. Optic Neuritis. National Multiple Sclerosis Society Web site
  5. Opthamologist. Medical Dictionary Web site


MS behandling