Individuell behandling kan redusere gangvansker

Det finnes mange gode tiltak for de med gangvansker. Utredning, utprøving og oppfølging vil gi hver enkelt pasient den beste kombinasjonen, og de beste resultatene.

- Flertallet av MS-pasientene vil i løpet av sykdomsforløpet oppleve forbigående eller varige gangvansker. Kartlegging og individuelt tilpassede tiltak er nøkkelen for en god behandling. Ofte må vi prøve flere tiltak, og for mange pasienter er det en kombinasjon av flere tiltak som blir det riktige, sier overlege Elisabeth Gulowsen Celius ved nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål.

Kartlegging av flere funksjoner

Gangfunksjonen er en komplisert og sammensatt funksjon. Motoriske ferdigheter, koordinasjon, balanse, syn og andre sanseinntrykk påvirker vår evne til å bevege oss. Det er viktig at MS-pasienter med gangvansker utredes, og at det blir kartlagt hvilke av disse delfunksjonene som i størst grad påvirker gangvanskene. Behandlingen baseres på forståelsen av hva som er årsakene til problemene.

Trening med mening

- Alle MS-pasienter er innforstått med at fysisk aktivitet er viktig for sykdomsmestring og livskvaliteten. Å styrke muskulaturen og trene balansen er også veldig viktig for å redusere gangvanskene. Hvor ofte man gjør det er nesten viktigere enn hva man gjør. Det er lettere å trene regelmessig om aktivitetene er meningsfylte for den enkelte.

Mange hjelpemidler

De finnes flere hjelpemidler for MS-pasienter som kan hjelpe mye ved gangvansker, alt fra stokk til avanserte elektroniske hjelpemidler. Også her er det viktig med individuelle tilpasninger. Riktig bruk er helt essensielt for et godt resultat. 

- Det hjelper lite med en krykke hvis pasienten ikke får hjelp til tilpasning og instruksjon i riktig bruk. I noen situasjoner kan en krykke med ekstra tyngde fungere fint, andre ganger kan vi feste lodd på armene eller bena for å bedre balansen, forteller Celius.

Fra strikk til sensor

- Hvis pasienten har problemer med å løfte foten fra underlaget (dropp-fot) kan noen klare seg fint med et dictus-bånd rundt ankelen. Andre trenger kanskje en stabiliserende skinne, mens andre igjen har stor nytte av en avansert elektronisk nervestimulator som festes rett under kneet.

Vurdering av medisiner

I tillegg til trening og tekniske hjelpemidler kan MS-pasienter trenge medisiner for å dempe spasmer i musklene som hemmer gangfunksjonen.

- Også ved medikamentell behandling er det viktig å vurdere og følge opp hver enkelt pasient. Noen medisiner demper spasmene, men kan redusere stabiliteten. Det er viktig å være bevisst de mange ulike årsakene til gangvanskene, i hvert enkelt tilfelle når man vurderer medikamentelle behandlingsalternativer i sammenheng med andre viktige tiltak, avslutter overlege Elisabeth Gulowsen Celius ved nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus Ullevål.MS behandling