Viktig med tidlig behandling av MS

– Leger har vært for trege med å iverksette behandling av MS-pasienter. For at behandlingen skal ha best mulig effekt bør den starte med en gang.

Det mener Kjell-Morten Myhr, professor ved Haukeland universitetssykehus og en av Norges fremste eksperter på MS.

Behandling umiddelbart etter utredning

Ifølge de nasjonale retningslinjene for multippel sklerose bør behandlingen starte så tidlig som mulig. Dette praktiseres i ulik grad ved norske sykehus. 

– For noen pasienter har det tatt en til tre måneder å komme til behandling. Det er ingen grunn til at pasientene skal vente så lenge, sier Myhr, som mener ventetiden kan skyldes organisatoriske forhold

Behandlingen av MS-pasienter bør startes med en gang for å ha best mulig effekt, sier Kjell-Morten Myhr, professor ved Haukeland universitetssykehus. 

– Det bør legges en plan for oppstart av behandling umiddelbart etter utredning. Pasienten bør helst ikke dra hjem fra sykehuset før behandling er satt i gang.

Rask behandling begrenser skadene 

Forskning viser at tidlig behandling gir raskere bedring av sykdommen. Allerede fra første attakk kan det skje omfattende og permanent vevsskade, som kan begrenses med tidlig diagnostikk og aktiv og forebyggende behandling. 

– Det er viktig å komme raskt i gang med behandling for å begrense skadeomfanget. Dersom sykdommen kommer ordentlig i gang, er det vanskeligere å få kontroll på den.

Fastleger må tenke MS

Myhr mener det ofte går for lang tid fra sykdomsdebut til diagnostisering, og at diagnostikk og behandling må få en bedre prioritering. 

– Legene bør i større grad tenke dager fremfor uker, slik praksis har vært tidligere. 

Han ber fastleger være flinkere til å tenke MS og oppfordrer til hyppigere MR-undersøkelser.

Hyppigere bruk av MR-undersøkelser vil gi tidligere diagnose for MS-pasientene. 

– Allmennleger bør oftere tenke MS, og pasienten bør henvises tidligere. Terskelen for slike undersøkelser bør være lav. Ser man ”hvite flekker” som kan gi mistanke om MS, skal det utredes, avslutter Kjell-Morten MyhrMS behandling