Breddegrad påvirker ikke

Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av MS. Breddegrad ser ikke ut til å påvirke risikoen for å få sykdommen her i landet.

Dette kommer frem i en ny studie gjort av forskere fra Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO).

Flere får MS

Stadig flere rammes av multippel sklerose (MS). Antallet MS-pasienter i Norge ligger nå i overkant av 10 000. Ved årtusenskiftet var antallet pasienter anslått til rundt 8 000. Forskerne kan ikke si sikkert hvorfor antallet MS-pasienter i Norge har økt, men har noen mulige forklaringer. Vi tror at bedre kartleggingsmetoder er noe av årsaken. MS-pasienter lever også lengre enn før som følge av bedre levevilkår generelt, bedre behandling av komplikasjoner og kanskje også av mer effektive medisiner, sier nevrolog og PhD-stipendiat Pål Berg-Hansen, hovedforfatter av studien.

Nevrolog og PhD-stipendiat Pål Berg-Hansen har funnet av breddegrader ikke påvirker risikoen for MS.

Breddegrad påvirker ikke MS-forekomsten

Forskerne fant ingen forskjell i forekomst av MS mellom Nord- og Sør-Norge. Funnene avviker fra tidligere studier som har konkludert med at forekomsten av MS øker med avstanden fra ekvator.

 – Ellers i verden ser det ut til at breddegrad påvirker forekomst av MS, men akkurat i Norge ser det annerledes ut, sier Pål Berg-Hansen.

Høyt inntak av fet fisk

– En mulig forklaring kan være høyt inntak av fet fisk og tran her i landet, og at dette kompenserer for høyere risiko ved å bo langt i nord, sier Berg-Hansen.

Innvandrere blir sykere av MS

Forskernehar undersøkt om det er forskjeller i hvor alvorlig MS rammer etniske nordmenn og innvandrere. Tidligere studie har vist at innvandrere fra ikke-vestlige land har høyere risiko for å få multippel sklerose i Norge enn i hjemlandet. Denne studien viser også at sykdommen utvikler seg raskere enn hos norske MS-pasienter. Innvandrere rammes i tillegg av MS i yngre alder.

Miljøfaktorer årsak til MS

Forskere har lenge ment at forskjeller i forekomst av MS mellom ulike folkegrupper som lever i samme område i hovedsak skyldes genetiske forskjeller. Årsaken til økt risiko for MS etter migrasjon antas nå å ligge i miljøfaktorer. 

Mangel på D-vitamin

– En slik miljøfaktor kan være mangel på D-vitamin hos ikke-vestlige innvandrere, som ikke har den samme tradisjonen for å ta tran, spise fet fisk og sole seg. En annen miljøpåvirkning kan være infeksjoner fra en fremmed virus- og bakterieflora. Videre kan røyking og overvekt i tidlig alder øke risikoen for MS, avslutter Berg-Hansen.

Sammenlignet MS-pasienter 

Undersøkelsen sammenlignet MS-pasienter som har innvandret fra Midtøsten, Afrika og Latin-Amerika med norske MS-pasienter og MS-pasienter som har innvandret fra vestlige land. Innvandrerne fra vestlige land har et sykdomsforløp som ikke skiller seg vesentlig fra etniske nordmenn.

Hovedforfatter av studien opplyser at han har mottatt forskningsstipend fra Novartis.Forskning