Røyking, snus og MS

Flere studier har vist at personer som røyker har økt risiko for å utvikle MS.1–3 Det finnes imidlertid få studier av effekten av røyking på sykdomsforløpet ved MS, sier Trygve Holmøy, professor og overlege ved Akershus universitetssykehus.

Røyking øker risikoen for MS

En forskergruppe har analysert effekten på sykdomsutviklingen av røyking hos 895 MS-pasienter5.Pasientene ble fulgt i gjennomsnittlig 17 år. Omtrent halvparten røykte ved sykdomsdebut eller diagnosetidspunkt. I løpet av oppfølgingsperioden hadde røykerne noe større risiko for gradvis økende invaliditet og sekundær progressiv MS. (I gjennomsnitt 16 år for røykerne mot 22 år for de som ikke røykte.) Det var ikke forskjell i sykdomsutviklingen mellom de som sluttet å røyke før eller etter sykdomsdebut og de som aldri hadde røykt.

Røykestopp har gunstig effekt på sykdomsutviklingen

– Så vidt jeg kjenner til, har det ikke tidligere vært vist at røykestopp er forbundet med en gunstig effekt på sykdomsutviklingen ved MS, sier Trygve Holmøy.

– Studien er omfattende og solid, med et stort materiale som har vært fulgt gjennom lang tid. Man må selvfølgelig likevel være forsiktig med å trekke slutninger om årsakssammenheng. Røyking kan være forbundet med andre faktorer som har ugunstig virkning på sykdomsutviklingen ved MS. 

Snus påvirker sannsynligvis ikke risikoen for MS

Foreløpig har ingen studert hvordan snus påvirker forløpet av MS. Svenske MS-forskere har imidlertid vist at røyking, men ikke snusing, gir økt risiko for å utvikle MS6. I en fersk studie av 7883 MS-pasienter og 9437 personer uten MS fant de at snusing gir redusert risiko for MS7.

– Selvsagt er ikke dette noe bevis for at snus faktisk beskytter mot MS, det kan for eksempel hende at folk som snuser gjennomgående har en sunnere livsstil enn andre. Om det faktisk har/er årsakssammenheng, har snusing trolig en relativt liten effekt. Resultatet kan imidlertid tolkes som at det neppe er tobakk i seg selv som disponerer for MS. Personer med MS som strever med å slutte å røyke, trenger ikke å engste seg for at overgang til snus vil være ugunstig for sykdomsutviklingen, avslutter Trygve Holmøy, som jobber ved nevroklinikken på Ahus.

 

Referanser

1.    Hernan MA, Olek MJ, Ascherio A (2001) Cigarette smoking and incidence of multiple sclerosis. Am J Epidemiol 154: 69-74.

2.    Riise T, Nortvedt MW, Ascherio A (2003) Smoking is a risk factor for multiple sclerosis. Neurology 61: 1122-1124.

3.    Hedstrom AK, Sundqvist E, Baarnhielm M, Nordin N, Hillert J, Kockum I, Olsson T, Alfredsson L (2011) Smoking and two human leukocyte antigen genes interact to increase the risk for multiple sclerosis. Brain 134: 653-664. awq371 [pii];10.1093/brain/awq371 [doi].

4.    Handel AE, Williamson AJ, Disanto G, Dobson R, Giovannoni G, Ramagopalan SV (2011) Smoking and multiple sclerosis: an updated meta-analysis. PLoS ONE 6: e16149. 10.1371/journal.pone.0016149 [doi].

5.    Manouchehrinia A, Tench CR, Maxted J, Bibani RH, Britton J, Constantinescu CS (2013) Tobacco smoking and disability progression in multiple sclerosis: United Kingdom cohort study. Brain 136: 2298-2304. awt139 [pii];10.1093/brain/awt139 [doi].

6.    Hedstrom AK, Baarnhielm M, Olsson T, Alfredsson L (2009) Tobacco smoking, but not Swedish snuff use, increases the risk of multiple sclerosis. Neurology 73: 696-701. 73/9/696 [pii];10.1212/WNL.0b013e3181b59c40 [doi].

7.    Hedstrom A, Hillert J, Olsson T, Alfredsson L (2013) Nicotine might have a protective effect in the etiology of multiple sclerosis. Mult Scler . 1352458512471879 [pii];10.1177/1352458512471879 [doi].Forskning