Økt forekomst av MS i Norge

Over 10 000 personer i Norge lever med multippel sklerose. Stadig flere rammes av sykdommen.

Ved årtusenskiftet var antallet MS-pasienter i Norge anslått til rundt 8 000. En ny undersøkelse viser at tallet har steget til over 10 000 personer (per januar 2012). Nesten dobbelt så mange kvinner som menn rammes av sykdommen.

MS-pasienter lever lengre

Økningen av sykdomstilfeller kan ha sammenheng med bedre kartleggingsmetoder de siste årene. Det kan også ha sammenheng med at personer med MS lever lenger enn de gjorde før.

Forskerne vet ikke med sikkerhet hvorfor personer med MS lever lenger nå enn for noen tiår siden. En av teoriene er at oppfølgingen i helsevesenet er blitt bedre, og at man har fått betydelig bedre behandlingsmetoder for komplikasjoner.

MS-pasientene lever lenger enn de gjorde før, opplyser Kjell-Morten Myhr, professor ved Haukeland universitetssykehus.

– Vi har ennå ikke tall som kan bekrefte at effektiv behandling vil gi utslag i økende overlevelse, men pågående studier vil forhåpentligvis gi et mer sikkert svar på om økningen i sykdomstilfeller kun skyldes økt overlevelse, og om dette skyldes effekten av immunmodulerende behandling, sier Kjell-Morten Myhr, professor ved Haukeland universitetssykehus.

Høy MS-forekomst i hele landet

Det er gjort studier av MS i en rekke fylker. Felles for disse er funn av økende sykdomstilfeller.

Ved årtusenskiftet viste undersøkelser at det var store forskjeller fra fylke til fylke. I dag er forekomsten høy landet over, men mulig noe høyere i Midt-Norge.

D-vitamin gjennom fet fisk

Ved den første studien av MS i Norge fant man lav forekomst av sykdommen i kystområder og noe høyere forekomst i innlandsfylkene. Det ble spekulert i om inntak av umettet fiskefett ved kysten reduserte risikoen. Senere studier har vist at det er lite sannsynlig at omega-3 fettsyrer påvirker risikoen for MS. Funn har vist at vitamin D kan være en positiv faktor for å redusere risikoen for MS, og det er spekulert i om lavere forekomst av MS i kystområdene var på grunn av større inntak av vitamin D gjennom fet fisk.Forskning