Et lavterskeltilbud skal bedre sykdomsmestringen hos MS-pasienter

Rask hjelp og tverrfaglig oppfølging skal gjøre MS-pasientene bedre rustet for hverdagslige utfordringer.

– Et lavterskeltilbud kan bidra til at pasientene opplever mindre stress, angst og depresjoner. Pasientene vil ha bedre forutsetninger for å kunne takle hverdagslige utfordringer når de slipper å ta kontakt med ulike steder og profesjoner for å få svar på spørsmål, sier Lene Fjermo, sykepleier ved nevrologisk poliklinikk på Ahus.

Fleksible tilbud og minimal ventetid

Personer med multippel sklerose (MS) har et variert og sammensatt symptombilde. Sykdommens intensitet og pasientenes behov for hjelpetiltak varierer. Spesialisthelsetjenesten skal bygge opp fleksible tilbud som imøtekommer pasientenes behov. Målsettingen er minimal ventetid for diagnostisering og oppfølging og raskt svar på spørsmål fra pasienter og pårørende.

– Vi arbeider for at pasientene blir i bedre stand til å oppnå sykdomsmestring, samt å akseptere og etablere et sunt forhold til sykdommen. På denne måten vil pasientene kunne oppnå best mulig livskvalitet, sier Fjermo.

Tverrfaglige team

Et lavterskeltilbud inkluderer ofte et tverrfaglig team, som ledes av en sykepleier med spesiell kompetanse innen MS. Nydiagnostiserte pasienter er i kontakt med både lege, sosionom, fysioterapeut og sykepleier. Dette sikrer pasienter og pårørende hjelp til flere aspekter ved sykdommen.

Spesialiserte sykepleiere

– Ved Ahus er vi seks sykepleiere som er spesialiserte innen multippel sklerose. Alle pasientene får en kontaktsykepleier som er behjelpelige med spørsmål per telefon. Det kan gjelde alt fra attakker til behandlingsforløp. Ved attakker kontakter sykepleierne behandlingsansvarlig lege, som avgjør hva som skal skje med pasienten i forhold til behandling. Pasientene får også tilbud om kurset ”De usynlige symptomene” i regi av sykepleierne på poliklinikken, som tar for seg ulike temaer og problemstillinger knyttet til sykdommen.

– Vi må legge vekt på både fysisk og psykisk helse hos pasientene, samt konsekvenser for familie og pårørende.

Gode rutiner ved oppstart av nye medisiner

– Vi har gode rutiner og retningslinjer når det gjelder behandling og oppfølging ved nye medisiner. Før oppstart blir pasientene grundig vurdert av nevrolog og informert om eventuelle bivirkninger. Pasientene følges opp under behandlingen med jevnlige kontroller hos sykepleier og lege, avslutter Lene Fjermo.Øvrig